Trwają działania zarządu związane ze zmiana nazwy stowarzyszenia z dotychczasowej: Wielkopolskie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów, Nadzorców Sądowych i Zarządców na Stowarzyszenie Doradców Restrukturyzacyjnych Mediatorów i Likwidatorów