Aktualny adres to: ul. Wiktora Jankowskiego 2. Wszystkie inne dane kontaktowe pozostają bez zmian.