W dniu 26 lutego 2021r. do Stowarzyszenia wpłynęło pismo informujące iż zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego XI Wydziału Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto z dnia 26.02.2021 r. zobowiązano poszczególnych sędziów i asesorów orzekających w Wydziale w zakresie prowadzonych przez nich spraw, w których złożona została lista/spis wierzytelności lub, w których ze względu na znajdujące do nich zastosowanie przepisy wymagają złożenia listy/spisu wierzytelności do zobowiązania wyznaczonych w nich syndyków, nadzorców sądowych/ zarządców do przesłania na adres:

syndycy-listywierzytelnosci@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

elektronicznej wersji złożonych już list/spisów i do przesłania na powyższy adres składanych na bieżąco list/ spisów, w tym również list/spisów uzupełniających.

Powyższe ma zastosowanie do postępowań przyszłych, jak i już toczących się.