Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420), określa, iż osoby będące pracodawcami, oraz inne osoby kierujące pracownikami winny odbyć okresowe szkolenie dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Więcej informacji pod mailem: wsslnsiz@gmail.com; lub synd.bogsob@gmail.com lub tel.: ( 61 ) 875 64 00