Czy sprzeciw osoby fizycznej wobec powołania jej na kuratora

jest wystarczającym powodem do zwolnienia jej z tej funkcji?

Odpowiedź można znaleźć w artykule poniżej. Zapraszamy.

Sąd nie może zmuszać do objęcia funkcji kuratora