Drodzy Członkowie. Wydawnictwo C.H. BECK przygotowało specjalna ofertę cenową dla członków naszego Stowarzyszenia na książkę:  Stanisława Gurgula „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz” (Wydanie 11), która na dniach powinna się pojawić. Oferta cenowa dla członków wynosi 314,10 zł z VAT (po powołaniu się na Stowarzyszenie pod. tel. 22 122 81 55 p. Agnieszka Kalińska, która dysponuje lista osób uprawnionych do skorzystania z bonusu) Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:

– ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o postępowaniu restrukturyzacyjnym i skutkach tychże postępowań;

– międzynarodowego postępowania upadłościowego i międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego;

– odrębnego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;

– postępowania układowego i przyspieszonego postępowania układowego;

– przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań;

– wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji czy zaspokojenie wierzycieli.