Zarząd informuje, iż po długim oczekiwaniu wpisana postanowieniem z dnia 03.08.2017r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał nową nazwę Stowarzyszenia, która brzmi: STOWARZYSZENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH, MEDIATORÓW I LIKWIDATORÓW