Nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją zrzeszającą i reprezentującą interesy, szczególnie zawodowe doradców restrukturyzacyjnych, syndyków masy upadłości, likwidatorów, nadzorców, kuratorów spółek prawa handlowego, zarządców przedsiębiorstw i mediatorów, zajmujących się procesami uzdrawiania gospodarki przedsiębiorstw, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz innych podmiotów prawnych.

Stowarzyszenie współdziała z sądami, organami państwowymi i samorządowymi, bankami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, związkami zawodowymi, innymi stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą w realizacji celów Stowarzyszenia. Działamy m.in. poprzez cykliczne szkolenia dla swoich członków, spotkania i dyskusyjne z udziałem Sędziów Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, XI Wydział ds. Naprawczych i Restrukturyzacyjnych oraz ekspertami w sanacji firm i prowadzeniu postępowań upadłościowych

Kontakt

Stowarzyszenie Doradców Restrukturyzacyjnych
Mediatorów i Likwidatorów

61-248 Poznań,
ul. Wiktora Jankowskiego 2
(dawniej: ul. Dziadoszańska 10),
tel. ( 61 ) 875 64 00
e-mail: biuro@stowarzyszeniedoradcow.com

tel.: (61) 876 64 24
fax.: (61) 875 80 73

Stowarzyszenie Doradców Restrukturyzacyjnych Mediatorów i Likwidatorów

© Copyright  | All Rights Reserved