Kontakt

Stowarzyszenie Doradców Restrukturyzacyjnych
Mediatorów i Likwidatorów

61-248 Poznań,
ul. Wiktora Jankowskiego 2
(dawniej: ul. Dziadoszańska 10),
tel. ( 61 ) 875 64 00
e-mail: biuro@stowarzyszeniedoradcow.com

tel.: (61) 876 64 24,
fax.: (61) 875 80 73

Konto bankowe: BANK BPH S.A. Oddział Poznań
nr 23 2490 0005 0000 4530 8140 4687
NIP 782-22-51-186
REGON 634367675
Nr KRS 0000107559

kontakt w sprawie zamieszczania ogłoszeń:
Pani Halina Kronig,
tel.: (61) 876 64 24,
fax.: (61) 875 80 73
e-mail: biuro@stowarzyszeniedoradcow.com

Władze Stowarzyszenia

Anna Szymańska

Prezes Stowarzyszenia

Jacek Kieruj

Wiceprezes

Marek Dudziak

Skarbnik

Iwona Pilarczyk-Smocikowska

Sekretarz

Monika Bożek

Członek

Stowarzyszenie Doradców Restrukturyzacyjnych Mediatorów i Likwidatorów

© Copyright  | All Rights Reserved