Informacja o wydarzeniach naukowych organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Organizowane konferencje są skierowane do teoretyków i praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zaproszenie do udziału w konferencjach naukowych