Niezmiernie miło nam poinformować, iż członek naszego Stowarzyszenia Andrzej Głowacki, dnia 19 listopada 2019r. został ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu analizyekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, niewypłacalności przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, oceny stanu majątkowego podmiotów gospodarczych, w tym zagrożonych niewypłacalnością, oceny restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, analizy dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością do dnia 31 grudnia 2024r. Gratulujemy!