Zarząd Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych, Mediatorów i Likwidatorów z/s w Poznaniu z przyjemnością zaprasza na Warsztaty dla Doradców Restrukturyzacyjnych dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia postępowań upadłościowych, w tym upadłości konsumenckich oraz restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych wynikających z ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne.

Warsztaty odbędą się w dniach od 12 do 13 października 2017 roku. Wykładowcami będą Sędziowie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziału Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Program i karta zgłoszenia zostaną wysłanie do wszystkich doradców restrukturyzacyjnych z Wielkopolski drogą mailową.