W dniu 12 czerwca 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które udzieliło absolutorium dotychczasowemu Zarządowi oraz w związku z upływem kadencji dokonało wyboru nowych Władz Stowarzyszenia. W skład nowego Zarządu weszli:

Anna Szymańska – Prezes Zarządu

Piotr Forszpaniak – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Józefowicz – Jokiel – Sekretarz

Marek Dudziak – Skarbnik

Bogusław Sobczak – członek Zarządu

Ustępującemu Zarządowi członkowie składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i prace na rzecz Stowarzyszenia. Nowy Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich członków do aktywności w ramach Stowarzyszenia, na forum prowadzonym w ramach strony www oraz zgłaszania wszelkich uwag oraz propozycji, które możemy wdrażać w życie i działalność naszego środowiska, szczególnie w zakresie współpracy z Wydziałami ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądach.