W dniu 27 czerwca 2023r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych, Mediatorów i Likwidatorów, na którym dotychczasowe władze uzyskały absolutorium. Dziękujemy.

W związku z upływem kadencji Walne dokonało wyboru nowych władz na kolejną kadencje w następujących osobach:

ZARZĄD:

Anna Szymańska – Prezes

Jacek Kieruj – Wiceprezes

Marek Dudziak – Skarbnik

Iwona Pilarczyk – Smocikowska – Sekretarz

Monika Bożek – członek

KOMISJA REWIZYJNA:

Hanna Jakubowska – Przewodnicząca

Violetta Wilczyńska – Z-ca Przewodniczącej

Elżbieta Wojnowska – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Arkadiusz Sawala – Przewodniczący

Wojciech Szidlewski – Z-ca Przewodniczącego

Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję, że Państwa współpraca z nowymi organami będzie układała się bardzo dobrze i aktywnie.