Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją zrzeszającą i reprezentującą interesy, szczególnie zawodowe doradców restrukturyzacyjnych, syndyków masy upadłości, likwidatorów, nadzorców, kuratorów spółek prawa handlowego, zarządców przedsiębiorstw i mediatorów, zajmujących się procesami uzdrawiania gospodarki przedsiębiorstw, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz innych podmiotów prawnych.

 

Stowarzyszenie współdziała z sądami, organami państwowymi i samorządowymi, bankami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, związkami zawodowymi, innymi stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą w realizacji celów Stowarzyszenia. Działamy m.in. poprzez cykliczne szkolenia dla swoich członków, spotkania i dyskusyjne z udziałem Sędziów Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, XI Wydział ds. Naprawczych i Restrukturyzacyjnych oraz ekspertami w sanacji firm i prowadzeniu postepowań upadłościowych

Zadaj pytanie

e-mail 
imię 
treść