downloadico  statut .pdf Pełny statut Stowarzyszenia
downloadico deklaracja.doc Deklaracja członkowska
downloadico karta-infromacyjna.doc Karta informacyjna dla członków Stowarzyszenia
downloadico krs.pdf Aktualny odpis z KRS